Logo

Instrumenty zapobiegania niewypłacalności w ujęciu praktycznym. Restrukturyzacja.

Date

Thursday, June 15, 2023

Time

12:00 PM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Małgorzata Sawa

Radca prawny (od 2013 r) licencjonowany doradca restrukturyzacyjny (od 2011 r) przedsiębiorca (od 2008 r.) Członek zarządu i założyciel kancelarii SAS Restrukturyzacje. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w roli syndyka, nadzorcy i zarządcy, a obecnie od kilku lat skupia się na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w obszarach związanych z unikaniem niewypłacalności.

Absolwentka prawa i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach oraz Business Centre Club.

Agenda

Cel:

Zapoznanie Uczestników z instrumentami prawnymi pozwalającymi uniknąć niewypłacalności i upadłości. Webinarium ma mieć formę praktycznego przewodnika dla przedsiębiorców borykających się ze skutkami powszechnych zjawisk gospodarczych, jak: rosnący koszt finansowania i zatrudnienia, inflacja, strukturalne zmiany rynku w konsekwencji pandemii oraz konfliktu zbrojnego w Europie.


Agenda:

I. RESTRUKTURYZACJA 

1. Czym różni się „restrukturyzacja” w ujęciu prawnym od potocznego

2. Co odróżnia restrukturyzację od upadłości

3. Aspekt bezpieczeństwa prawnego członków zarządu w razie decyzji o restrukturyzacji

4. Kilka rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych. Czym się różnią i czy wszystkie są skuteczne

5. Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) - szybka restrukturyzacja, która działa:

  • jaki cel można osiągnąć za pomocą PZU
  • 4 warunki konieczne do otwarcia postępowania
  • jak wygląda przebieg postępowania
  • walor i moc prawna postępowania i jego rezultatów
  • aspekt zabezpieczenia prawnego członków zarządu postępowaniem PZU


II. FINANSOWANIE RESTRUKTURYZACJI Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W RAMACH PROGRAMU „POLITYKA NOWEJ SZANSY”

1. Środki rządowe na restrukturyzację (pula, podstawa prawna przyznawania)

2. Rodzaje/formy pomocy publicznej na restrukturyzację i zasady jej przyznawania

3. Kto ma szansę uzyskać pomoc

4. Przebieg postępowania o udzielenie wsparcia


III. DYSKUSJA/ ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW